Vi reder ut dina frågor – vad innebär kremering?

Vi reder ut dina frågor – vad innebär kremering?

Kremering har blivit mycket vanligare, under de senaste decennierna. Idag är det runt 80 procent som väljer kremering i Sverige. Men trots det är det många som inte känner till vad en kremering egentligen innebär. Hur går det till – och vad finns det för olika typer av begravningsceremonier i samband med en kremering? På Gradus Begravningsbyrå hjälper vi dig att reda ut alla frågetecken.  

Kan man ha kremering utan kista?

I Sverige rättar vi oss efter begravningslagen som säger att det är obligatoriskt att använda kista. Detta har dels med arbetsmiljön att göra, för alla som på olika sätt hanterar de avlidna. Dels är det en praktisk fråga för själva införandet i kremationsugnen. Urnan är alltså inte ett alternativ som ersätter kistan – om man väljer kremering måste man ha både och.

Lagen säger också att kremering eller direkt gravsättning (jordbegravning) måste ske inom 30 dagar från dödsdatumet. Man har sedan ett år på sig att gravsätta askan. Som anhörig har du då ganska lång tid på dig att diskutera och komma överens med övrig familj och vänner om vilken gravplats man ska välja för urnan. 

Vi reder ut dina frågor – vad innebär kremering?

Om man väljer kremering – när har man då begravningsceremonin?

De flesta begravningsceremonier sker före kremeringen. Man vill kanske ha en vacker kista prydd med blommor att titta på när man tar avsked och lämnar kyrkan eller den plats man valt för ceremonin.

Dock blir det allt vanligare numera att ha kremeringen innan begravningsceremonin, med en urna på plats i stället för en kista. Många upplever det som en fördel att allt sker på samma dag – man gravsätter urnan direkt efter begravningsceremonin. Det blir då enklare för anhöriga som bor långt borta att närvara och man minskar tiden för samordning och reseplanering. En urna är också lättare att föra med sig än en stor kista – därför kan man gravsätta på lite mer avskilda platser – förutsatt att man fått tillstånd för detta. 

Man kan även välja att ha en direktkremation – enkel begravning utan ceremoni.

Var kan man gravsätta en urna?

Valet av gravplats beror på era förutsättningar och den avlidnes egna eventuella önskningar. Har ni kanske en familjegrav? Bor du och de närmaste långt ifrån gravplatsen? Vill ni ha en grav att gå till där ni har möjlighet att plantera blommor? Eller föredrar ni att slippa tänka på gravskötseln av praktiska skäl?

Här är de platser man kan välja på:

  • Urngrav – Urnan sänks ner i en egen, gravstensförsedd plats avsedd endast för urnor. Här finns möjlighet att plantera egna blommor eller överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningen.
  • Kistgrav – Urnan sänks ner i en egen, gravstensförsedd plats avsedd för både kistor och urnor. Här finns möjlighet att plantera egna blommor eller överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningen.
  • Minneslund – En anonym gravplats där det inte finns några enskilda gravar utmärkta. I stället finns en gemensam plats för blommor och ljus. Gravsättningen sköts av kyrkogårdsförvaltningen utan anhörigas närvaro och uppgift om exakt var askan satts ner saknas. 
  • Askgravlund– Till skillnad från gravsättning i minneslund kan anhöriga närvara vid urngravsättningen och välja gravplats. En gemensam plats finns för blommor och ljus. En liten namnskylt med en kort text sätts upp vid gravplatsen eller på en gemensam en mur eller liknande.
  • Sprida askan i naturen – här krävs ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen.

Vad kostar en kremering och vilka praktiska saker måste man ordna med?

Kostnaden för själva kremeringen täcks av begravningsavgiften som alla folkbokförda i Sverige betalar automatiskt. Man måste också lämna in ett dödsbevis till Skatteverket för att kunna genomföra kremeringen.

Men precis som med allt annat praktiskt och juridiskt som måste ordnas med tar vi på Gradus Begravningsbyrå hand om allt detta åt dig. Du kan känna dig trygg i att vi finns med dig hela vägen och tar hand om allt som måste göras för att du ska kunna ägna dig åt ditt sorgearbete i lugn och ro. Vi har erfarna juristexperter som sköter om allt från bouppteckning, arvskifte och testamente. 

Du kan snabbt och enkelt få en gratis kostnadsberäkning av vad begravningen kommer att gå på via vår online bokning. Om du i stället föredrar att sitta ner och prata med oss så kan du förstås också boka ett möte. Vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss!

FAQ

Kan man ha en begravning utan begravningsceremoni efter en kremering?

Ja, hos oss på Gradus Begravningsbyrå kan vi hjälpa dig att ordna med en direktkremation – en enkel begravning utan ceremoni.

Måste man ha en kista vid kremering?

Enligt svensk lag måste man alltid ha en kista vid kremering. Detta beror dels på grund av arbetsmiljöskäl för de som hanterar den avlidne i olika led, dels för att det ska fungera rent praktisk för själva införandet i kremationsugnen. Hos oss på Gradus Begravningsbyrå har vi många olika kistor att välja på och kan ge dig råd och tips.

Vad kostar en kremering?

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift som täcker kostnaden för själva kremeringen. På Gradus Begravningsbyrå hjälper vi dig med alla praktiska saker som behöver ordnas inför en kremering, som till exempel att lämna in dödsbevis till Skatteverket, välja kista och urna.